Fotogrammetriset 3D-mallit

Fotogrammetria on tarkka, nopea ja usein kustannustehokas tapa mallintaa alue tai kohde visualisointia varten. Fotogrammetrian avulla kohteesta otetuilla valokuvilla luodaan kolmiulotteinen digitaalinen aineisto. Nykypäivänä yksi fotogrammetrian käytetyimpiä sovelluksia lienee dronella taltioitujen ilmakuvien pohjalta tuotetut 3D-mallit erilaisista kohteista. 

Luotuun 3D-malliin voidaan tehdä muutoksia - siitä voidaan poistaa osia tai yhdistää uusia. Ilmakuvapohjainen fotogrammetria on oiva apu esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa ja arkkitehtuurisessa visualisoinnissa. Tekniikka soveltuu hyvin myös vaikkapa historiallisten kohteiden esittelyyn uudella tavalla tai vaikkapa pienemmässä mittakaavassa esineiden taltioimiseen digitaalisesti.  

 

 

Fotogrammetrinen malli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartiovuoren observatorio, Turku

 

Littoisten Verkatehtaan alue

 

Kuusiston Linnanrauniot