Pelit viestinnän välineenä

Ota osaa makeaan voitonjakoon

Loikkaa vaikuttamisen uudelle tasolle jakamalla sanomasi pelin muodossa. Pelit ovat toimivia ratkaisu viestinnän tai opetuksen välineinä; niiden vahvuus piilee vuoruvaikutuksessa, jota ei pystytä saavuttamaan vastaavissa määrin pelkän kuvituksen tai videon keinoin. Ohjelmoimme viestisi viihdyttämään, vaikuttamaan ja saavuttamaan asetetut tavoitteet. Innovoimme ja toteutamme mobiilipelejä ja pelisovelluksia kasvattamaan yrityksen tai yhteisön tuloksia markkinointiviestinnän vehreällä kentällä.

KiVapeli1 on osa koulukiusaamisen vastaista opetusmateriaalia

Argumenta-hankkeen Vihan pitkät jäljet -peli toimii kaikilla päätelaitteilla

Edutainment ja oppimispelit

Elämyksien hauska oppimäärä

Oppimisesta voi tehdä hauskaa. Pelaaminen ja leikkiminen on ihmiselle luontaista toimintaa ja siksi elämyksellisyys on ratkaisu tehokkaaseen ja motivoivaan oppimiseen. Verkon oppimisympäristöt ja -pelit opettavat kannustavasti ja hauskasti, sillä opetuspelit ja opetussovellukset on opetuksen lisäksi suunniteltu yhtä lailla viihdyttämään.

Pelaaminen ja tekemällä oppiminen on tehokasta ja vuorovaikutteista verrattuna koulun perinteiseen yhdensuuntaiseen opetetustapaan. Pelit kehittävät pelaajan mielikuvitusta ja luovuutta sekä vahvistavat kriittistä ajattelua, ryhmätyöskentelyä, väitteytaitoa ja päätöksentekokykyä. Kerro meille tavoitteesi, niin hiotaan ideastasi mestarillinen ja hauska opettaja.

KiVapeli1 on osa koulukiusaamisen vastaista opetusmateriaalia

Kuvakaappaus alakoulun 1. luokan KiVa-pelistä

KiVapeli4 on oppimispeli yläkoululaisille koulukiusaamista vastaan.

Kuvakaappaus alakoulun 4. luokan KiVa-pelin hahmonluonti-ikkunasta

KiVa®-pelit

Meillä on vahva tausta räätälöityjen ja käsikirjoitettujen oppimisympäristöjen suunnittelussa. Toteutimme Turun yliopiston tutkijoiden ja opettajien kanssa KiVa Koulu -ohjelmaan kolme KiVa-peliä tukemaan koulukiusaamisen vastaista opetusta. Oppimisympäristöt suunniteltiin kummallakin kotimaisella kielellä kolmelle eri ikäryhmälle – ykkös- ja nelosluokkalaisille sekä yläkoululaisille.

KiVa-pelit ovat saaneet erinomaisen vastaanoton ja paljon positiivista palautetta sekä opettajilta että oppilailta. Ensimmäisille ja neljänsille luokille suunniteltuja KiVa-pelejä on käytössä Suomen lisäksi Walesissa, Uudessa-Seelannissa, Alankomaissa ja Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Tutustu peleihin: KiVa Game 1KiVa Game 2 ja KiVa Street.

Älä jää vaiti

Tehokas tapa käsitellä vakavia aiheita

Pelit soveltuvat kaikenlaisten aiheiden käsittelyyn – niin positiivisten kuin negatiivistenkin. Oli kyseessä sitten koulukiusaaminen tai vihapuhe, saadaan pelien avulla aihe käsiteltyä tehokkaasti, nopeasti ja osallistavasti. Kun pelaaja pääsee tekemään päätöksiä vapaasti ja itsenäisesti omien mielipiteittensä kautta, syntyy käsiteltävän asian ja pelaajan välille syvempi yhteys, joka heijastaa aihetta pelaajan omien kokemusten ja mielipiteiden kautta – tämänkaltainen yhteys vahvistaa oppimiskokemusta ja pakottaa pelaajan punnitsemaan omia valintojaan ja ajatuksiaan.

 

Oikeudenkäynti Ruotsissa 1600-luvun alkupuolella. Kuvakaappaus pelistä.

Baltian ristiretket 1200-luvulla. Kuvakaappaus Vihan pitkät jäljet -pelistä.

Vihan pitkät jäljet

Vihan pitkät jäljet -selainpeli on TUCEMEMS:in tutkijoiden ja A1 Median suunnittelijoiden tiiviin yhteistyön ja tarkan suunnittelun lopputulos. Peli käsittelee vihapuheen historiaa Euroopassa eri aikakausiin sidottujen skenaarioiden kautta.

Pelaaja pääsee astumaan lainoppineen saappaisiin, jonka tehtävänä on selvittää erilaisiin syytöksiin ja luuloihin perustuvia tapahtumia, kuten inkvisito-oikeudenkäyntejä tai sotaisten yhteenottojen jälkipuinteja, ja vaikuttaa syytettyjen saamiin tuomioihin todistajalausuntoihin pohjautuvien tulkintojen pohjalta. Kunkin skenaarion lopuksi pelaajalle kerrotaan, kuinka kyseisessä tapauksessa todellisuudessa toimittiin, jolloin omia valintojaan voi verrata tapahtumien aikalaisten tekemiin valintoihin.

Tutustu peliin: Vihan pitkät jäljet